Het onrechtmatig gebruik maken van foto’s is schadelijk voor de makers van dit beeld. RDB Producties is verbonden met zijn fotografen en cameramensen. RDB Producties voelt zich dan ook verantwoordelijk om dergelijke ”piraterij” tegen te gaan.

Om de piraterij tegen te gaan werkt RDB Producties samen met Pixsy en Copy Track. Deze partijen zijn namens RDB Producties gemachtigd om een schikkingsvoorstel  te sturen , en dit (juridisch) verder af te handelen.

Indien RDB Producties (of zijn fotografen) zelf constateert zult u een bericht ontvangen van de juridische afdeling van RDB Producties. 

Heeft u vragen? Kijk dan in de naastgelegen FAQ of stuur een e-mail naar: juridisch@rdbproducties.nl 

Wanneer u een brief van ons heeft ontvangen , heeft u de auteursrechten van één van onze fotografen of videografen geschonden. In de brief word u gevraagd om binnen zeven dagen (indien u een bedrijf bent) of binnen veertien dagen (indien u een particulier bent) een bedrag te betalen , en de foto of video offline te halen.
Wanneer u door overmacht niet kunt betalen adviseren wij u binnen de gestelde termijn contact op te nemen , om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wanneer u dit niet doet zet de procedure zich voort. En heeft u kans dat u gedagvaard word.
Afhankelijk van de hoogte van de vordering kunt u veel al een betalingsregeling afspreken. Let wel op; wanneer u deze niet na komt , komt deze te vervallen. U bent dan het openstaande saldo in zijn geheel verschuldigd. U kunt vanaf dat moment GEEN nieuwe betalingsregeling afspreken.
Indien u onder bewindvoering zit , ontvangen wij graag de gegevens van uw bewindvoerder.
Indien uw bedrijf via de rechtbank in faillissement is verklaard , ontvangen wij graag de gegevens van uw curator.
Indien u het niet eens bent met uw vordering dient u dit binnen het gestelde termijn kenbaar te maken. U kunt hiervoor uw e-mail richten aan: juridisch@rdbproducties.nl vermeld hier ten alle tijden uw dossiernummer.
Indien u een brief (ook wel exploot) ontvangen heeft van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders heeft u nog slechts één laatste kans om te betalen vorens wij een gerechtelijke procedure starten. Betaald nu na het ontvangst van het exploot alsnog niet? Dan zult u worden gedagvaard. De kosten hiervan komen tevens voor uw rekening.
U hebt na-gelaten de vordering van RDB Producties te betalen , een regeling te treffen geen verweer gevoerd of totaal niet gereageerd. Wij hebben Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders de opdracht gegeven om de dagvaardingsprocedure in gang te zetten. U kunt vanaf dat moment niet meer betalen , verweer voeren of een regeling aanvragen. U kunt wel in beroep tegen de dagvaarding. Kijk hiervoor op: https://www.rechtspraak.nl/

Heeft u een brief ontvangen?
Dan kunt u via onderstaand formulier uw vordering betalen.